PRIVACYBELEID
DOOR ONZE SITE TE GEBRUIKEN STEMT U IN MET HET VERZAMELEN, HET GEBRUIK EN DE OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR VERWERKING ZOALS BESCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID.
Voor inwoners van de Europese Unie: teneinde te voldoen aan de vereisten van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) voor onze Europese gebruikers, schetst dit Privacybeleid de rechtsgrondslag waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken en verstrekt andere informatie die vereist is door de GDPR.
SECTIE 1 - WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS?
Wij verzamelen uw Persoonsgegevens op een aantal manieren en voor verschillende doeleinden, met inbegrip van:
Wanneer u iets koopt uit onze winkel verzamelen wij, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, de door u verstrekte persoonlijke informatie zoals uw naam, adres en e-mailadres.
Wanneer u door onze Site bladert, ontvangen wij ook automatisch uw internet protocol-adres (IP-adres) van uw computer teneinde ons te voorzien van informatie die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.
E-mailmarketing (indien van toepassing en wanneer wettelijk toegestaan): Met uw toestemming en vooropgesteld dat het legaal is in uw rechtsgebied, kunnen wij u, binnen de wettelijke toegestane termijnen, e-mails sturen over onze Site, nieuwe producten en diensten en andere updates. Met "toestemming" bedoelen wij een uitdrukkelijke en aantoonbare door u verleende toestemming. Toestemming voor het verzenden van e-mails voor commerciële of marketingdoeleinden kan plaatsvinden via een van de volgende gevallen die wij beschouwen als bestaande zakelijke relatie met u of een informatieverzoek uwerzijds:
 • Het invoeren van uw e-mailadres op onze Site zonder enige aanwijzing dat u niet gemaild wilt worden.
 • Het invoeren van uw e-mailadres als onderdeel van een poging om een product of dienst bij ons te bestellen, zonder aanwijzing dat u niet gemaild wilt worden.
 • Het invoeren van uw e-mailadres als onderdeel van een verlaten winkelwagen zonder enige aanwijzing dat u niet gemaild wilt worden.
 • Het invoeren van uw e-mailadres als onderdeel van enige deelname aan een door ons uitgevoerde wedstrijd, evenement of enquête, waarbij wij u hebben laten weten dat we u marketing e-mails zullen toezenden.
 • Het zich inschrijven voor een e-mail nieuwsbrief door het formulier op onze Site in te vullen.
 • Elke keer dat u bij het invullen van een formulier een vakje hebt aangevinkt dat aangeeft dat er via e-mail met u contact kan worden opgenomen, mits dit vakje standaard niet is aangevinkt en we u hebben geïnformeerd dat de aard van de e-mails commercieel is.
Alle marketingmails bevatten en in het oog springende mededeling dat u, geheel kosteloos, zich kunt afmelden voor het ontvangen van onze marketingmails. Alle marketingmails dienen een in het oog springende een één-klik afmelding of een opt-outoptie te tonen. Zodra u opt-out of zich hebt afgemeld, zullen wij ons onmiddellijk onthouden van het naar u sturen van marketingmails.
Wij kunnen uw persoonlijk informatie, waaronder maar niet beperkt tot uw naam, adres, telefoon, e-mailadres en andere relevante gegevens gebruiken om onze zaken te doen, onze Sites te verbeteren, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, informatie en ondersteuning te bieden, om uw behoeften en interesses beter te begrijpen, voor het personaliseren van communicatie en reclame, te voldoen aan contractuele verplichtingen en over het algemeen voor het bevorderen van uw kwaliteitsbeleving. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke informatie waaronder uw e-mailadres gebruiken om:
 • te communiceren, contact te hebben en een relatie met u op te bouwen;
 • de inhoud, producten en diensten die u worden aangeboden, aan te passen;
 • met u contact op te nemen m. b. t. informatie over ons en geaffilieerde derde partijen;
 • transacties en verzoeken om producten, diensten, ondersteuning en informatie te verwerken, gehoor aan te geven en te volgen;
 • uw bevoegdheid om onze diensten aan te gaan en te gebruiken;
 • deel te nemen aan marktonderzoek en analyse;
 • onze producten en diensten, de effectiviteit van onze websites en onze reclame en marketing te meten, te analyseren en te verbeteren;
 • te voldoen aan de wettelijke vereisten;
 • gepersonaliseerde advertenties aan te bieden, inclusief het gebruik maken van targetingtechnologie;
 • u marketingmateriaal, bijvoorbeeld via e-mail, zoals onze nieuwsbrief toe te sturen en om u op de hoogte te houden van producten en diensten, waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren;
 • fraude en andere verboden of illegale activiteiten te verhinderen, op te sporen en te voorkomen; of
 • om u te informeren over nieuwe diensten, releases, aankomende evenementen en wijzigingen in onze algemene voorwaarden of privacybeleid.
U kunt uw ontvangst van marketing- en niet-transactionele e-mails beheren door te klikken op de link "uitschrijven" die onderaan onze marketing- en niet-transactionele e-mails vermeld wordt. Als u op enig moment ervoor kiest om onze e-mails of nieuwsbrieven niet meer te ontvangen, kunt u ook opt-out of u afmelden door een e-mail te sturen naar support@yourwillistonforce.com door de opt-out-instructies in de e-mail of nieuwsbrief te volgen, of door een brief te sturen naar onze Klantenservice, Quality Performance Limited, 377 Valley Rd # 1123, Clifton, NJ 07013.
Telemarketing (indien van toepassing en wanneer wettelijk toegestaan): ongeacht of uw telefoon (vaste lijn) en/of mobiele telefoon ingeschreven is in het Bel-me-niet register, door uw telefoonnummer van de vaste lijn en/of het mobiele nummer aan ons te verstrekken, geeft u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om toekomstige informatie (inclusief telemarketing) over onze producten en diensten en/of van onze affiliates te ontvangen, en u gaat hierbij akkoord en stemt ermee in dat wij contact met u opnemen op basis van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt en zal verstrekken. Dit betekent dat wij binnen de wettelijk toegestane termijnen contact met u kunnen opnemen via e-mail, telefoon en/of het mobiele nummer (inclusief het gebruik van automatische belapparatuur en/of vooraf opgenomen gesprekken), sms-berichten, sociale netwerken of elk ander communicatiemiddel dat uw draadloze of andere telecommunicatie-apparaat kan ontvangen (bijv. video enz.). U erkent verder dat u niet verplicht bent direct of indirect een overeenkomst te sluiten aangaande onze telemarketinginspanningen als voorwaarde om goederen of diensten van ons of onze affilliates te kopen. Als u geen marketinggesprekken wilt ontvangen, laat ons dat telefonisch weten. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen naar Support@mindinsole.com of door een brief te sturen naar onze Klantenservice, Quality Performance Limited, 377 Valley Rd # 1123, Clifton, NJ 07013.
Aan het verzoek voor opt-out van de mailinglijst wordt onmiddellijk gehoor gegeven. U kunt zich echter mogelijk niet afmelden voor alle informatie-uitwisseling, zoals het delen van informatie met creditcard-verwerkers in verband met producten of diensten die u bij ons bestelt. Hoewel we u enige controle over marketingcommunicatie bieden, worden bepaalde transactionele, relationele en wettelijk verplichte communicatie niet beïnvloed door de keuzes die u heeft gemaakt over marketingcommunicatie.
Wij behouden ons het recht voor om de door u verstrekte persoonlijke gegevens, vrij te geven en openbaar te maken aan rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen, omdat wij, naar eigen goeddunken, dit nodig achten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of aan het verzoek van een overheidsinstantie of orgaan.
Wij gaan ervan uit dat alle bezoekers en gebruikers van onze Site dit document zorgvuldig hebben gelezen en akkoord gaan met de inhoud ervan. Indien iemand het niet eens is met dit Privacybeleid, moet diegene zich onthouden van het gebruik van onze Site. Wij behouden ons het recht voor om, zodra dit noodzakelijk is, onze Privacybeleid te wijzigen.
Alle informatie die op onze Site is opgeslagen wordt vertrouwelijk behandeld. Alle informatie is veilig opgeslagen en is uitsluitend toegankelijk door bevoegde medewerkers. Wij implementeren en onderhouden passende technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en gebruik en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging, diefstal of openbaarmaking.
SECTIE 2 – TOESTEMMING ALS BASIS
Hoe verkrijgt u mijn toestemming?
Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en deze alleen voor die specifieke reden gebruiken. Als wij om uw persoonlijke informatie om een secundaire reden vragen, zullen wij direct uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.
Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?
Als u na uw opt-in van gedachten verandert, kunt u uw toestemming intrekken om in de toekomst nog contact met u op te nemen zonder de rechtmatigheid van de verwerking van uw Persoonsgegevens te beïnvloeden op basis van de toestemming die u hebt verleend, voordat u deze introk. U kunt dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres support@yourwillistonforce.com door de opt-out-instructies in de e-mail of nieuwsbrief te volgen, of door een brief te sturen aan onze Klantenservice, Quality Performance Limited, 377 Valley Rd # 1123, Clifton, NJ 07013. U kunt zich echter mogelijk niet afmelden voor alle informatie-uitwisseling, zoals het delen van informatie met creditcard-verwerkers in verband met producten of diensten die u bij ons bestelt. Bepaalde transactionele, relationele en wettelijk verplichte communicatie wordt niet beïnvloed door de keuzes die u heeft gemaakt over het delen van informatie. Afhankelijk van de dienst kan het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens vereist zijn om de diensten te laten werken.
Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid. In bepaalde gevallen is een aparte toestemming niet vereist, zoals:
 1. voor de vervulling van onze contractuele verplichtingen jegens u;
 2. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of de naleving van de wetten, verordeningen, rechterlijke beslissingen of andere wettelijke verplichtingen of om te helpen in een onderzoek; of
 3. voor legitieme belangen of om ons bedrijf te runnen en diensten te verlenen, anders dan bij het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen jegens u voor de 'legitieme belangen' van ons bedrijf voor de doeleinden van het toepasselijk recht - behalve wanneer deze opzij worden geschoven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming vereisen van Persoonsgegevens.
U kunt, op elk moment een verzoek indienen om uw gegevens te bewerken, bij te werken, toegang te krijgen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar support@yourwillistonforce.com. Wij zullen, onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving, de Persoonsgegevens uit onze administratie verwijderen en, na voltooiing van alle transacties, voldoen aan alle redelijke instructies met betrekking tot de verwijdering van alle resterende Persoonsgegevens. Wij zullen geen gegevens langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld of zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving. U kunt, kosteloos en in elektronische vorm, verzoeken om een kopie van uw Persoonsgegevens. U kunt verzoeken dat alle Persoonsgegevens worden verstrekt in een algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en eenmaal verkregen, heeft u het recht om hetzelfde naar een ander bedrijf te brengen.
SECTIE 3 - OPENBAARMAKING
Wij kunnen uw Persoonsgegevens openbaar maken voor de doeleinden zoals beschreven in de voorgaande secties van dit Privacybeleid en op de volgende manieren:
 1. Aan Affiliates en partners: met bedrijven of ondernemingen die eigendom zijn van of onder onze controle vallen en intern binnen ons bedrijf, om diensten te verlenen en te verbeteren, voor marketingdoeleinden en voor reclame.
 2. Aan Dienstverleners en Leveranciers: met zakelijke partners, marketing partners en leveranciers om onze diensten te verstrekken, te verbeteren en te personaliseren.
 3. Voor Reclame en Marketing: met reclame en marketing partners voor reclame en marketing doeleinden, met uw toestemming, namens ons en namens derden, met inbegrip van sociale netwerkproviders, indien van toepassing.
 4. Voor bepaalde Analyses en Verbeteringen: met bepaalde bedrijven voor analysedoeleinden en ter verbetering van onze diensten.
 5. Voor Wettelijke Naleving, Wetshandhaving en Openbare Veiligheid: met rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of regelgevende organen, wettige autoriteiten of andere bevoegde derde partijen om te voldoen aan wetten, voorschriften, rechterlijke bevelen of andere wettelijke verplichtingen of om te helpen bij een onderzoek, ter bescherming en verdediging van onze rechten en eigendommen, of de rechten of veiligheid van derden, om onze Gebruiksvoorwaarden, dit Privacybeleid, of overeenkomsten met derden, of voor criminaliteitspreventieve doeleinden te handhaven.
SECTIE 4 - DIENSTEN VAN DERDEN
In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen bepaalde diensten te verlenen die zij ons leveren.
Bepaalde diensten van derden, zoals betalingsgateways en andere transactie- of betalingsverwerkers, dienen zich te houden aan de beveiligingsnormen die aan hen zijn opgelegd, zoals de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), inhoudende een reeks beveiligingsstandaarden die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat alle betalingsverwerkers die creditcardgegevens accepteren, verwerken, opslaan of verzenden een veilige omgeving handhaven. Alle rechtstreekse betalingsgateways die wij gebruiken houden zich aan de PCI-DSS, dit is een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover om de verwerking van kaartgegevens te waarborgen.
Hoewel we uw creditcardgegevens niet opslaan, kunnen dergelijke betalingsgateways en andere transactie- of betalingsverwerkers, onder de PCI-DSS, uw aankooptransactiegegevens opslaan slechts zolang het noodzakelijk is om de transactie af te handelen en daarna alleen voor de wettelijk verplichte termijn.
Dergelijke derden betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties en andere derde partijen hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de gegevens die we verplicht zijn hen te verstrekken voor uw aankoop-gerelateerde transacties.
Aangaande deze providers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke gegevens door deze aanbieders wordt behandeld.
Houd er echter rekening mee dat bepaalde providers zich mogelijk bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of ons. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kunnen uw gegevens mogelijk worden onderworpen aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.
Zodra u onze Site verlaat of wordt omgeleid naar een derde-partij website of applicatie, wordt u niet langer beheerst door dit Privacybeleid of de Dienstenvoorwaarden van onze website.
SECTIE 5 - ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TELEMARKETING EN TEKSTBERICHTEN
Door uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming/opt-in in overeenstemming met het toepasselijke recht te geven, stemt u in met het elektronisch ontvangen van mededelingen van ons. Hoewel we ervoor kunnen kiezen om met u via andere middelen te communiceren, kunnen wij er ook voor kiezen om uitsluitend elektronisch met u te communiceren, hetzij via e-mail of door het plaatsen van aankondigingen op de Site. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, aankondigingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verzenden, voldoen aan elke wettelijke verplichting dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.
Wanneer u "voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming" geeft in de zin van de Telefonische Consumentenbeschermingswet ("TCPA") of enige andere toepasselijke wet, stemt u in met het ontvangen van telefoongesprekken, met inbegrip van kunstmatige spraakgesprekken, vooraf opgenomen berichten en/of oproepen die via geautomatiseerde technologie worden afgeleverd en tekst- en sms-berichten naar het telefoonnummer (de telefoonnummers) dat (die) u van ons heeft opgegeven en dat (die) aan de toestemming is (zijn) gekoppeld. De berichtfrequentie varieert. De mobiele providers zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet afgeleverde berichten. Consumenten kunnen maximaal twintig (20) berichten per maand opvragen, met niet meer dan drie (3) sms-berichten per dag.
Je begrijpt dat de tekstberichten die wij sturen, kunnen worden gezien door iedereen die toegang heeft tot jouw telefoon. Daarbij, zal je stappen moeten zetten om jouw telefoon te beschermen in het geval dat je deze tekstberichten privaat wilt houden.
Als je wilt stoppen met het ontvangen van tekstberichten door ons, beantwoord dan een van onze tekstberichten die we mogelijk hebben gestuurd naar jou en stuur simpelweg "STOP", "END" of "QUIT". U kunt ook verzoeken geen sms-berichten meer te ontvangen door ons te bellen of te mailen met de volgende informatie:
Als je op enig moment contact informatie nodig hebt of informatie over het stoppen van tekstberichten, beantwoord dan een van onze teksten die we je hebben gestuurd met HELP of klik hier voor ondersteuning. Bericht en Data Kosten kunnen van toepassingen zijn bij iedere tekst/SMS communicatie.
SECTIE 6 - LINKS
Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid niet van toepassing is op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of waar we geen zeggenschap over hebben of op mensen die we niet in dienst hebben of managen. We bieden deze links alleen voor uw gemak. Wij hebben geen controle over, geven geen beoordelingen en zijn niet verantwoordelijk voor Sites van Derden, hun inhoud of goederen of diensten die beschikbaar zijn via Sites van derden. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op Sites van Derden en alle gegevens die u verstrekt aan Sites van Derden, verstrekt u op eigen risico. Wij raden u aan om het privacybeleid te bekijken van Sites van Derden waarmee u communiceert.
SECTIE 7 - BEVEILIGING
Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste werkwijzen in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze wordt verloren, misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.
Als u ons gevoelige informatie verstrekt, zoals inloggegevens en creditcardinformatie, dan wordt die informatie gecodeerd met behulp van secure socket layer-technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, gebruiken wij algemeen geaccepteerde commerciële normen om uw persoonlijke gegevens te beschermen
SECTIE 8 - INBREUK
Tenzij anderszins verboden door de toepasselijke wetgeving, zullen wij u, zodra dat redelijkerwijs, onder de omstandigheden, mogelijk is, maar in elk geval niet later dan 72 uur na het bekend worden, in kennis stellen van elke toevallige, niet-geautoriseerde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, of openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens ("Beveiligingsinbreuk") die waarschijnlijk resulteert in een hoog risico op negatieve effecten aangaande de rechten en vrijheid van personen. Een dergelijke kennisgeving omvat: (a) een gedetailleerde beschrijving van de Beveiligingsinbreuk en (b) het type gegevens dat het onderwerp is van de Beveiligingsinbreuk en wij zullen (i) de naam en contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen, doorgeven; (ii) een beschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van de Beveiligingsinbreuk; (iii) een beschrijving van de maatregelen die door ons zijn genomen of worden voorgesteld om door ons te worden ondernomen om de Beveiligingsinbreuk aan te pakken, inclusief, in een voorkomend geval, maatregelen om de mogelijke negatieve effecten ervan te beperken; en (iv) daarnaast in een dergelijke kennisgeving of daarna zodra dergelijke informatie kan worden verzameld of anderszins beschikbaar wordt, alle andere informatie waar u redelijkerwijs om kunt verzoeken met betrekking tot de Beveiligingsinbreuk.
Wij zullen snel actie ondernemen om de Beveiligingsinbreuk te onderzoeken en zullen gebruik maken van in de sector gangbare, commercieel redelijke inspanningen om de gevolgen van een dergelijke Beveiligingsinbreuk te beperken in overeenstemming met diens verplichtingen hieronder en, onder voorbehoud van uw voorafgaande schriftelijke toestemming, voor de uitvoering van enig herstel of andere actie die nodig is om de Beveiligingsinbreuk te verhelpen. Tenzij dit is vereist op grond van de toepasselijke Privacywetgeving, zullen wij geen documenten, mededelingen, kennisgeving, persberichten of rapporten betreffende enige Beveiligingsinbreuk vrijgeven of publiceren.
We zullen dergelijke beveiligingsschendingen ook melden binnen de 72 uur nadat we ons daarvan bewust zijn geworden, voor zover mogelijk, aan de relevante toezichthoudende autoriteit.
SECTIE 9 - GEOGRAFISCHE LOCATIE
Wanneer persoonsgegevens uit de Europese Economische Ruimte buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, op een grondgebied dat door de Europese Commissie niet is aangewezen waar een adequaat beschermingsniveau overeenkomstig de toepasselijke Privacywetgeving wordt gehanteerd, komen wij overeen dat de overdracht plaatsvindt overeenkomstig hierboven vermelde SECTIE, die wij volledig zullen handhaven.
Wij hebben hiervoor overeenkomsten voor gegevensverwerking gesloten om ervoor te zorgen dat alle relevante Richtlijnen worden nageleefd. Alle verwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de strengste veiligheidsvoorschriften.
SECTIE 10 - GERECHTIGDE LEEFTIJD
Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u op zijn minst meerderjarig bent in de provincie, waar u verblijft, of dat u meerderjarig bent in de provincie waar u verblijft en dat u ons uw akkoord hebt gegeven dat minderjarigen die afhankelijke van u zijn deze site mogen gebruiken.
SECTIE 11 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, daarom is het raadzaam om deze regelmatig te raadplegen. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we het gebruiken of openbaar maken. Voortgezet gebruik van onze Site na kennis te hebben genomen van dergelijke wijzigingen in deze voorwaarden impliceert de aanvaarding van het herziene Privacybeleid. Dit Privacybeleid vormt een integraal onderdeel van onze Dienstenvoorwaarden.
Indien ons Bedrijf wordt overgenomen of samengevoegd met een ander bedrijf, kunnen wij uw Persoonsgegevens bekendmaken aan onze potentiële of feitelijke kopers, investeerders of opvolgers in verband met een geplande reorganisatie of een daadwerkelijke reorganisatie van ons bedrijf, in verband met financiering, verkoop of een andere transactie, waarbij alle of een deel van ons bedrijf of onze activa worden vervreemd, met inbegrip van het toestaan van de nodige zorgvuldigheid om te beslissen of een transactie wordt voortgezet, op grond van garanties voor voldoende gegevensverwerkingspraktijken en waarborgen.
Inwoners van de Europese Economische Ruimte: Onze openbaarmaking is beperkt tot situaties waarin dit volgens de toepasselijke Europese en nationale wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming is toegestaan.
VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS
Als u de persoonlijke informatie die we over u hebben wilt openen, corrigeren, wijzigen of verwijderen, of een klacht wilt indienen, of eenvoudigweg meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via support@yourwillistonforce.com.
We hebben een "functionaris voor gegevensbescherming" die verantwoordelijk is voor aangelegenheden met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Deze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op het volgende adres:
Quality Performance Limited, 377 Valley Rd # 1123, Clifton, NJ 07013
Think Tech Sales Limited 62544, G/F Bamboos Centre, 52 Hung To Road, Kwung Tong, Hong Kong