Servicevoorwaarden
OVERZICHT
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN BEMIDDELINGS- EN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR UW RECHTEN INZAKE HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN.
Deze website (de "Site") wordt beheerd door Quality Performance Limited (het "Bedrijf") gevestigd op het adres 377 Valley Rd #1123, Clifton, NJ 07013 en het e-mailadres support@yourwillistonforce.com. Op de volledige Site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar het Bedrijf. Het bedrijf biedt u, de gebruiker, deze site aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die via deze site beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.
Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Algemene voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, winkeliers en/of content leveren.
Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken of gebruik maken van enige diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of bezoek van de website na het bekendmaken van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen heeft geaccepteerd.
SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN
"Door akkoord te gaan met deze Service voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarige leeftijd hebt bereikt in uw land of de provincie van uw woonplaats, of dat u de meerderjarigheid hebt bereikt in uw staat of de provincie van uw woonplaats en u ons uw toestemming hebt gegeven om enige minderjarigen onder uw verantwoordelijkheid deze site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch is het toegestaan om, bij het gebruik van de Service, wetten te overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot wetten inzake auteursrecht).
U mag geen wormen of virussen of code met een destructief karakter verzenden.
Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw Services."
SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor service te weigeren aan wie dan ook, ongeacht de reden.
U begrijpt dat uw content (creditcardinformatie niet inbegrepen), kan worden overgedragen via een niet-versleutelde door (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) veranderingen om te voldoen aan technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.
U stemt in met het niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren van enig gedeelte van de Service, het gebruik van de Service, of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de dienst wordt verricht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De gebruikte koppen in deze overeenkomst zijn slechts voor uw gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.
SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld ter algemene informatie en kan niet als onderbouwing dienen of gebruikt worden als de enige basis voor besluitvorming zonder raadpleging van primaire, vollediger en nauwkeuriger of meer actuele informatiebronnen.
Vertrouwen op het materiaal op deze site is voor eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet recent en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om onze site te controleren op wijzigingen.
SECTIE 4 – SERVICE- EN PRIJSWIJZIGINGENGEN
De prijzen zijn exclusief eventuele belastingen en verzendkosten, die geheel voor uw rekening komen. U machtigt ons hierbij om het verschuldigde bedrag van de belasting en de verzendkosten van de door u geregistreerde creditcard af te schrijven, of om dit bedrag te incasseren via dezelfde betaalmethode die u voor uw bestelling hebt gebruikt.
De prijzen zijn exclusief alle eventuele lokale belastingen, zoals verkoopbelasting, invoerbelasting, GST, HST of BTW. Indien deze verschuldigd en inbaar zijn, zijn deze geheel uw verantwoordelijkheid en hebben we de mogelijkheid om deze bovenop onze prijzen in rekening te brengen en deze kunnen op elk moment door het Bedrijf geïnd worden. In het geval van een door een instantie opgelegde aanslag, bent u als enige verantwoordelijk voor de betaling van de desbetreffende belasting.
De prijzen omvatten geen verzendkosten. De vermelde of de werkelijke verzendkosten komen altijd ten laste van de klant, tenzij uitdrukkelijk GRATIS verzending in een speciale aanbieding wordt aangeboden. De verzending is altijd uw verantwoordelijkheid en u draagt alle verliesrisico. Verzendkosten worden niet gerestitueerd, tenzij de wet anders bepaalt.
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of de inhoud ervan) op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.
SECTIE 5 - PRODUCTEN OF SERVICES (indien van toepassing)
Momenteel verkopen wij de volgende producten op dit webadres: https://www.yourwillistonforce.com
Alle prijzen zijn exclusief eventuele belastingen en verzendkosten, die volledig voor uw rekening komen.
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online via de Website worden besteld. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen uitsluitend in overeenstemming met sectie 23 geretourneerd of geruild worden.
Af en toe zullen producten op pre-order basis te koop worden aangeboden. Dit kan gebeuren wanneer een product op dat moment niet op voorraad is. Als een product op dat moment niet op voorraad is, bieden we u de mogelijkheid om een pre-order te plaatsen om zeker te zijn van levering wanneer het product weer op voorraad is. Op het ogenblik dat u uw pre-order plaatst, wordt de volledige prijs van de producten in rekening gebracht. Bij het plaatsen van uw aankoop via een pre-order, begrijpt u dat deze producten niet onmiddellijk leverbaar zijn, en pas worden verzonden zodra ze weer op voorraad zijn. Op het bestelformulier en de bestelbevestiging wordt duidelijk vermeld of een product beschikbaar is op basis van een pre-order met de daarbij behorende geschatte leveringsdatum.
Wij hebben al het mogelijke gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren op uw computermonitor juist worden weergegeven.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht per geval toepassen. Wij behouden ons het recht voor om de door ons aangeboden producten of diensten in aantallen te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, geheel naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan is ongeldig daar waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.
SECTIE 6 - VERZENDING
"Uw aankoop is onderworpen aan onze verzendvoorwaarden zoals aangegeven op het volgende webadres: https://www.yourwillistonforce.com
De verzendkosten en bijbehorende kosten (verzendkosten), en risico's zijn geheel voor rekening van de klant. Er kan u USD/EUR/GBP 8,95 aan verzendkosten in rekening worden gebracht, maar de werkelijke verzendkosten kunnen hoger zijn, afhankelijk van uw locatie en andere factoren. De verzendkosten voor uw bestelling worden berekend en weergegeven bij het afrekenen. Verzendkosten worden niet gerestitueerd, tenzij de wet anders bepaalt.
Met uitzondering van pre-order producten, kan de levering tot 30 dagen duren en kunnen er af en toe vertragingen optreden. Bij pre-order producten wordt op het bestelformulier en op de orderbevestigingspagina duidelijk de geschatte verzenddatum vermeld.Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten, heffingen of belastingen die op uw bestelling worden geheven. Alle kosten die tijdens of na de verzending worden opgelegd, komen volledig voor uw rekening (bijv. tarieven, belastingen, btw etc.). Indien invoerrechten, heffingen of belastingen verschuldigd en invorderbaar blijven, machtigt u ons hierbij om het verschuldigde bedrag van uw creditcard af te schrijven of om hetzelfde bedrag te incasseren via dezelfde betaalwijze die u voor uw bestelling hebt gebruikt. Wij zijn niet aansprakelijk voor producten die tijdens de verzending beschadigd of verloren zijn gegaan. Als u uw bestelling beschadigd heeft ontvangen, neem dan contact op met de vervoerder om een claim in te dienen. Bewaar alle verpakkingsmaterialen en beschadigde goederen voordat u een claim indient. Pre-order producten worden geleverd aan u op of rond de geschatte datum vermeld op de pagina Afrekenen. Hoewel we ons best zullen doen om de producten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te leveren, begrijpt u en accepteert u dat er vertragingen kunnen optreden. Een geschatte levertijd is slechts een schatting, en is onderhevig aan eventuele wijzigingen. Wij verklaren of garanderen niet dat wij in staat zullen zijn het product op de geschatte datum te verzenden. Als gevolg hiervan, in het geval dat een vertraging ontstaat en de geschatte leverdatum niet wordt gehaald, zijn we niet verantwoordelijk voor enige schade die kan optreden als gevolg van de vertraging, noch zullen wij verplicht zijn, behalve zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden of behalve zoals bepaald in de wet, om enige kortingen, restituties of tegoeden te verstrekken als gevolg van dergelijke vertragingen. Wij zullen u op de hoogte houden van de desbetreffende levertijden.
ALGEMENE INFORMATIE
Om ervoor te zorgen dat uw bestelling(en) op de juiste wijze wordt (worden) afgeleverd en dat u deze binnen de door ons opgegeven geschatte levertijd ontvangt, dient u ervoor te zorgen dat uw adres juist is ingevoerd en alle relevante en/of vereiste gegevens bevat. Het gebruik van correcte afkortingen, straatnamen, huisnummers of flatnummers en eventuele bewegwijzering is van essentieel belang voor een tijdige levering. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor verloren, zoekgeraakte of onjuist afgeleverde bestellingen indien de verstrekte adresgegevens onjuist zijn of verkeerd zijn ingevoerd ten tijde van de aankoop.
De verzendkosten voor uw bestelling worden berekend en weergegeven bij het afrekenen. Verzendkosten en bijbehorende kosten (verzendkosten) en risico's zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. Verzendkosten kunnen variëren afhankelijk van uw locatie en andere factoren. Wij bieden ook gratis verzending op bepaalde promotionele aanbiedingen, die duidelijk en uitdrukkelijk tijdens het afrekenproces zal worden aangegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten, heffingen of belastingen die op uw bestelling worden geheven. Alle kosten die tijdens of na de verzending worden geheven, komen geheel voor rekening van de klant (bijv. tarieven, belastingen, btw etc.).
VERWERKINGSTIJD
Wij verzenden de op voorraad zijnde artikelen zo snel mogelijk, maar dit zal niet altijd op dezelfde dag van de door u geplaatste bestelling zijn. Alle bestellingen hebben een verwerkingstijd die los staat van de tijd die een zending nodig heeft om op de plaats van bestemming aan te komen, nadat deze door de vervoerder in kwestie in ons distributiecentrum is opgehaald. Afhankelijk van een aantal factoren kan de verwerkingstijd van standaard binnenlandse en internationale bestellingen oplopen tot 3-7 werkdagen (waarbij zaterdagen, zondagen en feestdagen niet zijn meegerekend).
In het algemeen kan de levering 3 tot 7 werkdagen duren, tot een maximum van 30 dagen na ontvangst van uw volledig juiste ingevulde bestelling (exclusief de verwerkingstijd). Verzending van internationale bestellingen en bestellingen voor andere Amerikaanse grondgebieden kan langer duren. In alle gevallen kunnen de verzendtermijnen worden verlengd, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een piek in het aantal bestellingen, met name tijdens het topseizoen, of wanneer er sprake is van onvoorziene factoren waarover wij geen controle hebben (bijv. vertragingen bij lokale bezorgpartners, stakingen, ongebruikelijk weer, vertragingen als gevolg van pandemieën etc.) Wanneer uw bestelling is verzonden, ontvangt u een e-mail met trackinggegevens. Voor alle aankopen verstrekken wij trackingnummers bij verzending.
KENNISGEVING INZAKE VERTRAGING
Als wij niet in staat zijn uw bestelling(en) binnen 30 dagen na ontvangst van uw naar behoren ingevulde bestelling(en) te verzenden (exclusief de toepasselijke verwerkingstijd), zullen wij contact met u opnemen via een kennisgeving inzake vertraging om u op de hoogte te stellen van de onverwachte vertraging en de aangepaste verzenddatum van maximaal 30 dagen. Na ontvangst kunt u, als u niet wilt wachten, uw bestelling annuleren door ons op de hoogte te stellen van uw beslissing. Als wij vóór de verzending niets van u horen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de vertraagde levering en de aangepaste verzenddatum.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten, heffingen of belastingen die op uw bestelling worden geheven. Alle kosten die tijdens of na de verzending worden geheven, komen geheel voor rekening van de klant (tarieven, belastingen, btw etc.). Indien invoerrechten, heffingen of belastingen verschuldigd en invorderbaar blijven, machtigt u het bedrijf het verschuldigde bedrag in rekening te brengen op de creditcard die u in ons bestand hebt of hetzelfde bedrag te incasseren via dezelfde betaalwijze die u voor uw bestelling hebt gebruikt.
VERZENDCLAIMS
Tenzij hierin anders is bepaald of dit onder ons Pre-Order Beleid valt, dient u voor niet-ontvangen artikelen contact op te nemen met ons klantenservice op: support@yourwillistonforce.com binnen zestig (60) dagen na besteldatum om een claim in te dienen. Wij behouden ons het recht en de discretie voor om claims na die termijn af te wijzen. Hoewel het risico van verlies en de eigendomstitel voor dergelijke artikelen op u overgaan bij onze levering aan de vervoerder, zullen wij alle tijdig ingediende claims behandelen, en:
een onderzoek bij onze vervoerder openen dat 7-10 dagen in beslag kan nemen;
bij een bevestigde niet-levering de vervoerder uw pakket terugvindt zal het alsnog bij u worden afgeleverd; en
bij een bevestigde niet-levering, waarbij uw pakket niet wordt gevonden, dan zullen wij u terugbetalen of uw bestelling vervangen.
Als u uw bestelling beschadigd heeft ontvangen, of deze tijdens de verzending is zoekgeraakt, neem dan contact op met ons klantenservice op: support@yourwillistonforce.com voor directe hulp. Voor beschadigde bestelling(en), verzoeken wij u al het verpakkingsmateriaal en de beschadigde artikel(en) te verstrekken bij het indienen van een claim in overeenstemming met onderstaande sectie 23, waarbij foto's gemaakt met uw mobiele telefoon waarop de omvang van de schade te zien is, dan naar ons eigen goeddunken als voldoende bewijs van de claim kan worden beschouwd.
SECTIE 7 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTUUR- EN ACCOUNTGEGEVENS
Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij mogen, naar eigen inzicht, de aantallen gekocht per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op geplaatste bestellingen door dezelfde klant of met dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of geplaatste bestellingen die gebruikmaken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Mochten we een wijziging doorvoeren of een bestelling annuleren, dan proberen wij u daarvan op de hoogte te brengen middels het verstrekte e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer ten tijde van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor bestellingen die, naar ons inzicht, door dealers, leveranciers of distributeurs zijn geplaatst, te beperken of te blokkeren.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens op te geven voor alle aankopen via deze Site. U gaat ermee akkoord uw account en andere gegevens direct bij te werken, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, zodat we uw transacties kunnen afhandelen en zo nodig contact met u op kunnen nemen.
Na afronding van uw bestelling gaan wij ervan uit dat uw adres geverifieerd, correct en dubbel gecontroleerd is. Als echter wordt ontdekt dat u een onjuist of onvolledig afleveringsadres hebt opgegeven, zullen wij trachten binnen 24-48 uur na aankoop via e-mail of per telefoon contact met u op te nemen om het door u opgegeven adres te verifiëren of om een nieuw adres vragen waar uw bestellingen kunnen worden geleverd. Als wij binnen zeven (7) dagen na onze eerste poging om contact met u op te nemen, niet in staat zijn om met u te communiceren of als u ons geen volledig juist adres voor de bezorging verstrekt, zullen wij uw bestellingen opslaan en verdere instructies van u afwachten.
Onder geen enkel beding zijn wij aansprakelijk voor kosten, verlies, waardevermindering of schade, voortvloeiende uit de vertraging van de levering of niet-levering als gevolg van onjuiste of onvolledige door u opgegeven gegevens van het afleveradres.
Voor meer informatie, verwijzen we u naar ons Beleid inzake ruilen en retourneren.
SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN
Bepaalde content, producten en services beschikbaar via onze Service, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze Site kunnen u rechtstreeks naar services of websites van derden leiden die niet aan ons zijn geaffilieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren of beoordelen van de inhoud of de correctheid ervan en kunnen niet garanderen en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materiaal of websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of services van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor leed of schade gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpbronnen, inhoud, of eventuele andere transacties in verband met de websites van derden. Controleer zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde-partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt, voordat u overgaat tot een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden dienen gericht te worden aan de derde partij.
SECTIE 9 - GEBRUIKERSOPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld voor een wedstrijd) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen opstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (collectief ‘reacties’), dan gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde en zonder beperking, eventuele reacties die u aan ons stuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken, op willekeurig welk medium. Wij zijn niet verplicht en niet gehouden om (1) eventuele reacties vertrouwelijk te behandelen; (2) eventuele reacties te vergoeden; of (3) te reageren op eventuele reacties.
We kunnen inhoud die naar ons inzicht onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of in strijd is met het intellectuele eigendom van enige partij of de Servicevoorwaarden, controleren, bewerken of verwijderen, maar zijn hiertoe niet verplicht.
U gaat ermee akkoord dat uw reacties enig recht van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of bedrijfseigen recht, niet zullen schenden. Verder gaat u akkoord dat uw reacties geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevat, of een computervirus of andere malware, welke nadelige invloed kan op de werking van de Service of een verwante website. U dient geen vals e-mailadres te gebruiken, u dient zich niet als iemand anders voor te doen, of ons of derden misleiden ten aanzien van de oorsprong van de reacties. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele gemaakte reacties en de juistheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele door u of een derde partij geplaatste reacties.
SECTIE 10 - INTELLECTUEEL EIGENDOM
De Site bevat inhoud welke eigendom is van of in licentie is gegeven door het Bedrijf (de 'Inhoud'). De Inhoud is beschermd door auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheimen en andere wetten en het Bedrijf bezit en behoudt alle rechten op de inhoud en de Service. U mag niet overgaan tot het verwijderen, wijzigen of verbergen van enig auteursrecht, handelsmerk, servicemerk of andere meldingen van eigendomsrechten zoals opgenomen of behorend bij de Inhoud, en u mag niet overgaan tot het reproduceren, wijzigen, aanpassen, voorbereiden van afgeleide werken gebaseerd op, uitvoeren, weergeven, publiceren, distribueren, doorgeven, uitzenden, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren van de Inhoud.
De bedrijfsnaam en logo zijn handelsmerken van het bedrijf, en mogen niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel dan wel gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Daarnaast zijn alle titels, aangepaste afbeeldingen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of 'trade-dress' van het Bedrijf, en mogen niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
SECTIE 11 - ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TELEMARKETING EN TEKSTBERICHTEN
Telemarketing (indien van toepassing en wanneer wettelijk toegestaan): Ongeacht het feit dat uw telefoon- en/of mobiele nummer in het bel-me-niet register staat, geeft u door het verstrekken van uw telefoon- en/of mobiele nummer uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming om in de toekomst informatie (inclusief telemarketing) over producten en diensten van ons of onze partners te ontvangen en stemt u ermee in dat wij contact met u opnemen met gebruikmaking van de door u verstrekte en aan ons te verstrekken gegevens. Dit betekent dat wij binnen de door de wet toegestane termijn contact met u kunnen opnemen via e-mail, telefoon en/of een mobiel nummer (waaronder met het gebruik van geautomatiseerde belsoftware en/of vooraf opgenomen gesprekken), tekstbericht (sms), sociale media, of enig ander communicatiemiddel dat uw draadloze of andere telecommunicatieapparatuur kan ontvangen (zoals video etc.) U stemt er verder mee in dat u niet verplicht bent om direct of indirect akkoord te gaan of een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot onze telemarketingactiviteiten als voorwaarde voor de aankoop van goederen of diensten van ons of onze partners.
Door deze Overeenkomst te accepteren en onze Site en Service te gebruiken, of door uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te geven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, stemt u in met het ontvangen van elektronische mededelingen. Hoewel we ervoor kunnen kiezen om met u via andere middelen te communiceren, kunnen wij er ook voor kiezen om uitsluitend elektronisch met u te communiceren, hetzij via e-mail of door het plaatsen van aankondigingen op de Site. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch toesturen voldoen aan de wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.
Door uw mobiele telefoonnummer aan ons of ons Netwerk te verstrekken of wanneer u "voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming" geeft volgens enige toepasselijke wetten, gaat u akkoord met het ontvangen van telefoongesprekken, met inbegrip van AI-spraakgesprekken, vooraf opgenomen berichten en/of oproepen die via geautomatiseerde software worden afgeleverd en tekst- en sms-berichten naar het telefoonnummer (de telefoonnummers) dat (die) u aan ons heeft verstrekt en dat (die) aan de toestemming is (zijn) gekoppeld. De berichtfrequentie varieert. De telefoonmaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet afgeleverde berichten. Consumenten kunnen maximaal twintig (20) berichten per maand opvragen, met niet meer dan drie (3) sms-berichten per dag. Uw uitdrukkelijke toestemming voor het ontvangen van telefoongesprekken en sms-berichten is geen voorwaarde voor de aankoop en het gebruik van onze producten en diensten.
U begrijpt dat de sms-berichten die wij versturen door iedereen, die toegang heeft tot uw telefoon, kunnen worden gezien. Dienovereenkomstig moet u stappen ondernemen om uw telefoon en uw tekstberichten te beveiligen als u wilt dat deze berichten privé blijven.
Als u geen sms-berichten meer van ons wenst te ontvangen, beantwoord dan het sms-bericht dat wij u hebben gestuurd met "STOP", "END" or "QUIT". U kunt ook verzoeken om te stoppen met het sturen van sms-berichten door te bellen of een e-mail te sturen met de volgende gegevens: support@yourwillistonforce.com
By email: support@monostarscope.com.
By Phone
United States & Canada: 855 7920 194
Mocht u op enig moment onze contactgegevens willen hebben of informatie over hoe u sms-berichten kunt stoppen, beantwoord dan enig door ons verzonden tekstbericht en sms eenvoudig HELP of klik hier voor ondersteuning. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn op elke sms-bericht.
SECTIE 12 – PERSOONLIJKE GEGEVENS
Uw inzending van persoonlijke gegevens via de winkel wordt gereguleerd door ons Privacybeleid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.
SECTIE 13 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN ONVOLLEDIGHEDEN
Het kan soms voorkomen dat er informatie op onze Site of in de Service staat met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op de productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor tot het corrigeren van fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen, of het wijzigen of bijwerken van de informatie, of bestellingen te annuleren, indien enige informatie in de Service of op een verwante website onjuist is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt gedaan).
We zijn niet verplicht tot het bijwerken, wijzigen of verduidelijken van de informatie in de Service of op een verwante website, inclusief en niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist bij wet. Er mag door een aangegeven update of vernieuwingsdatum toegepast in de Service of op een verwante website, niet worden aangenomen dat alle informatie in de Service of op een verwante website is aangepast of bijgewerkt.
SECTIE 14 - NIET TOEGESTAAN GEBRUIK
Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken voor: (a) enig onwettig doel; (b) het verwerven van anderen voor het uitvoeren of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of nationale verordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (d) het inbreuk plegen op of schending van onze intellectuele-eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastig vallen, misbruik, beledigen, schaden, smaad, laster, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of invaliditeit; (f) het indienen van onjuiste of misleidende informatie; (g) het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die later nog van invloed kan zijn op de functionaliteit of de werking van de Service of gerelateerde websites, andere websites, of het internet; (h) het verzamelen en bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen; (i) spam, phishing, pharming, pretext, spiders, crawling of scraping; (j) obscene of immorele doeleinden; of (k) het verstoren of omzeilen van de beveiligingsfuncties van de Service of gerelateerde websites, andere websites of internet. We behouden het recht voor om uw gebruik van de Service of een verwante website te beëindigen, vanwege het overtreden van een van de gebruiksregels.
VERBOD OP DOORVERKOOP
U mag op de site alleen producten voor persoonlijk gebruik en niet voor doorverkoop kopen. Door uw bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat u producten koopt:
 • voor persoonlijk gebruik; of
 • om cadeau te geven
WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM BESTELLINGEN OM WELKE REDEN DAN OOK ZONDER OPGAAF VAN REDENEN TE WEIGEREN.
U gaat er verder mee akkoord dat u onder geen beding producten zult doorverkopen die u op een online marktplaats hebt gekocht, met inbegrip van maar niet beperkt tot Amazon, Ebay, Wish, Walmart of enige andere soortelijke online marktplaats.
In het geval dat u uw producten doorverkoopt die u via een andere marktplaats hebt gekocht, zult u:
 • Ervoor zorgen dat het onderworpen is aan een voorwaarde dat een volgende koper het niet op een online marktplaats verkoopt zoals voornoemd;
 • De producten als gebruikt en eerder gekocht aanduiden; en
 • Geen garantie vertrekken.
SECTIE 15 - GARANTIEDISCLAIMER; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
We kunnen niet garanderen, verklaren of garanderen dat uw gebruik van onze site of de service ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de site of de service juist of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of stopzetten, op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Service, of het onvermogen om de Service te gebruiken, voor eigen risico is. De Service en alle producten en services via de Service aan u geleverd zijn (behalve wanneer uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals het is' en 'waar beschikbaar' voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en zonder inbreuk te maken.
In geen geval wordt het Bedrijf, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, affiliates, vertegenwoordigers, opdrachtnemers, stagiaires, leveranciers, serviceproviders of licentiegevers aansprakelijk gesteld voor schade, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verloren spaargeld, gederfde inkomsten en verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij contractueel vastgelegd, benadeling (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van de service of producten aangeschaft via de service, of voor enige andere vordering gerelateerd aan uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, om het even welk of elk verlies of schade van enige soort opgelopen ten gevolge van het gebruik van de service, inhoud of geplaatst, verzonden of anderszins via de service beschikbaar gesteld product, zelfs als op die mogelijkheid werd gewezen. Omdat bepaalde staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden worden beperkt tot dat wat wettelijk maximaal is toegestaan.
SECTIE 16 - SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord het Bedrijf en onze hoofd-, dochterondernemingen, affiliates, partners, personeel, directeuren, vertegenwoordigers, opdrachtnemers, licentiegevers, serviceproviders, onderopdrachtnemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te vrijwaren, beschermen tegen en behoeden voor om het even welke vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij wegens of die voortvloeien uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij ter verwijzing hebben opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.
SECTIE 17 - SCHEIDBAARHEID
Ingeval enige bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door toepasselijk recht, en het gedeelte dat niet afdwingbaar is geacht wordt geen deel uit te maken van deze Servicevoorwaarden, doet deze bepaling geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere overige bepalingen.
SECTIE 18 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden aangegaan door deelnemende partijen voorafgaand aan de datum van de beëindiging, blijven voor alle doeleinden geldig na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden blijven gelden tenzij en totdat deze beëindigd worden door u of door ons. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te melden dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze Services, of wanneer u niet langer gebruikmaakt van onze Site.
Als u naar ons inzicht of vermoeden niet hebt voldaan aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, dan kunnen wij ook besluiten om deze Overeenkomst op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen en u aansprakelijk te houden voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig u de toegang tot onze Services (of enig deel daarvan) te ontzeggen.
SECTIE 19 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het onvermogen van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand hebben gedaan van dergelijke rechten of bepalingen.
Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of operationele regels zoals door ons op deze site geplaatst, of in verband met de Service, vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en reguleren uw gebruik van de dienst, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
SECTIE 20 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd conform de wet- en regelgeving van British Columbia en u gaat akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in British Columbia.
Als u een klacht heeft, neem dan contact met ons op via support@yourwillistonforce.com. Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar behoren wordt behandeld, gaat u ermee akkoord het geschil eerst voor bemiddeling voor te leggen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zoals uiteengezet in deze Sectie alvorens een beroep te doen op arbitrage. Als het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, wordt in plaats van een rechtbankprocedure het geschil door arbitrage afgehandeld. U stemt ermee in om de kosten van de bemiddeling en/of arbitrage in gelijke delen met ons te dragen.
U kunt afzien van deze overeenkomst tot bemiddeling en arbitrage. Als u dat doet, kunnen noch u noch het Bedrijf van de ander eisen om deel te nemen aan een arbitrageprocedure. Om af te zien van deze overeenkomst, moet u het bedrijf binnen dertig (30) dagen na de datum waarop deze bemiddelings- en arbitragebepaling voor het eerst op u van toepassing werd, hiervan schriftelijk   support@yourwillistonforce.com in kennis stellen.
SECTIE 21 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar ons inzicht, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op veranderingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt in het akkoord gaan met deze wijzigingen.
SECTIE 22 – ANNULERINGEN
Tenzij hierin anders is bepaald of dit onder ons Pre-Order Beleid valt, proberen wij uw product zo snel mogelijk te verzenden nadat u uw bestelling hebt geplaatst. Verzending betekent dat uw bestelling naar het magazijn wordt gestuurd om door onze magazijnmedewerkers te worden verwerkt. Bestellingen kunnen alleen worden geannuleerd als ze nog niet zijn verzonden. Annuleringen kunnen alleen worden verwerkt gedurende een korte tijdsperiode nadat uw bestelling is geplaatst. Als u uw bestelling vóór verzending wilt annuleren, neemt u contact op met onze klantenservice. Pre-orders kunnen op elk moment voor verzending worden geannuleerd. Als uw bestelling niet kan worden geannuleerd, kunt u uw bestelling retourneren en uw geld terugvragen overeenkomstig ons retourbeleid.
In sommige gevallen, voor zover wettelijk toegestaan, is de goedgekeurde annulering of retourzending die tot een terugbetaling leidt, onderworpen aan annuleringskosten die in rekening worden gebracht voor de geannuleerde bestelling of retourzending van het product naar het magazijn. De annuleringskosten worden in mindering gebracht op het restitutiebedrag.
Annulerings-/ Retouraanvraag
U heeft de bestelling binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling geannuleerd.
U hebt een bestelling geannuleerd voordat het product is verzonden of naar de verzendafdeling is gestuurd.
U bent van gedachten veranderd over een aankoop en hebt een artikel in de oorspronkelijke staat teruggestuurd binnen de in Sectie 23 vermelde retourtermijn.
U weigerde de levering wegens zichtbare schade die tijdens de verzending werd opgelopen of door de vervoerder werd veroorzaakt.
U hebt een gebruikt, beschadigd of defect artikel ontvangen.
U hebt een product teruggestuurd dat inhoudelijk verschilt van wat u hebt besteld.
Annuleringskosten
Annuleringskosten van maximaal 15% van het bestelbedrag.
Annuleringskosten van maximaal 15% van het bestelbedrag.
Annuleringskosten van maximaal 25% van de productprijs worden in rekening gebracht.
Geen annuleringskosten.
Geen annuleringskosten.
Geen annuleringskosten.
SECTIE 23 - BELEID INZAKE RETOURNEREN EN RUILEN
Onze Retourbeleid duurt 30 dagen en wordt van kracht vanaf het moment dat u uw aankoop hebt ontvangen. Als er meer dan 30 dagen zijn verstreken sinds de levering van uw aankoop, kunnen wij u helaas geen terugbetaling, omruiling of een in een tegoed ter waarde van de aankoopprijs aanbieden.
Ervan uitgaande dat u uw aankoop retourneert binnen 30 dagen na ontvangst, om in aanmerking te komen voor een retourzending:
 1. Om hygiënische en gezondheidsredenen moeten producten, zoals oordopjes en inlegzolen, in gloednieuwe staat verkeren, ongebruikt/ongedragen zijn en in de originele verpakking zitten.
 2. De productverpakking moet intact zijn en in geschikt verzendmateriaal aan ons worden geretourneerd.
 3. Het product moet naar het door onze klantenservice opgegeven adres van het retourcentrum worden geretourneerd.
Producten die niet kunnen worden geretourneerd:
 • Geschenkbonnen
 • Downloadbare softwareproducten
 • Product werd beschadigd geretourneerd
Vanwege gezondheids-, hygiënische en sanitaire redenen, kunnen we, tenzij ze ondeugdelijk zijn, geen terugbetaling bieden voor producten zoals oordopjes en inlegzolen, tenzij ze binnen 30 dagen na ontvangst van uw aankoop worden geretourneerd, nieuw, ongebruikt/ongedragen en intact in hun oorspronkelijke verpakking. Dergelijke producten kunnen vanwege gezondheids- of hygiënische redenen niet worden geretourneerd nadat de verzegeling verbroken is of de verpakking geopend is, omdat herverkoop of hergebruik van ons product dan uitgesloten is.
Om een snelle verwerking van uw retourzending te garanderen, dient u het retouradres eerst bij onze klantenservice op support@yourwillistonforce.com na te vragen en ons het trackingnummer te verstrekken. Alle producten moeten naar het door onze klantendienst bevestigde retouradres worden geretourneerd, anders kunnen wij uw retourzending weigeren. Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail om u op de hoogte te stellen dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. Retourzendingen worden binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel in het retourcentrum verwerkt. Nadat de retourzending is verwerkt, delen we u ook mede of uw retourzending is goedgekeurd of afgewezen.
Goedgekeurde retourzendingen kunnen worden terugbetaald, geruild of omgezet in een tegoedbon ter waarde van de aankoopprijs. Als u uw aankoop wilt ruilen voor hetzelfde artikel of u wilt een terugbetaling of tegoedbon aanvragen, stuur ons dan een e-mail op support@yourwillistonforce.com. Goedgekeurde terugbetalingen worden overgemaakt via dezelfde betalingsmethode die voor de bestelling werd gebruikt. Voor bestellingen gedaan met een creditcard, zal het terug te betalen bedrag zichtbaar zijn op het eerstvolgende rekeningafschrift van de kaart. De verwerkingstijd kan variëren afhankelijk van de uitgevende creditcardmaatschappij en duurt over het algemeen tot 45 werkdagen. Terugbetaling van bestellingen die via bankoverschrijving zijn gedaan, wordt binnen 48 uur na uitgifte van de creditnota en alleen na ontvangst van de bankgegevens van de klant, op de betreffende bankrekening overgemaakt. Terugbetaling vindt plaats in dezelfde valuta als de ontvangen bestelling. Eventuele verschillen in het terugbetaalde bedrag kunnen voortvloeien uit schommelingen in de wisselkoers en worden niet vergoed. Wij geven de voorkeur en streven naar terugbetaling via uw oorspronkelijke betaalwijze. Echter, als we niet in staat zijn om een terugbetaling uit te voeren als gevolg van onvermijdelijke uitzonderlijke omstandigheden, dan zullen we een tegoedbon uitgeven.
Mocht u een klant zijn in de Europese Economische Ruimte (EER), en u geeft de voorkeur aan een terugbetaling waarbij uw verzoek is goedgekeurd omdat het voldoet aan de vereisten van ons Retourbeleid, dan moet u het artikel aan ons retourneren en we zullen het moeten ontvangen vóór het verstrijken van de 14e dag nadat u ons hebt meegedeeld dat u de koop wilt herroepen, of vóór het verstrijken van de 30e dag nadat u de bestelling hebt ontvangen, afhankelijk van wat zich het laatst voordoet. Na goedkeuring en op voorwaarde dat wij het geretourneerde artikel vóór het verstrijken van de 14e dag ontvangen, zullen we alle van u ontvangen betalingen, inclusief de verzendkosten, onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen nadat u ons hebt meegedeeld dat u uw bestelling wilt annuleren, terugbetalen, onder voorbehoud van de verwerkingstermijnen voor terugbetalingen zoals bepaald in de vorige sectie. Voor ondeugdelijke of beschadigde goederen, of voor bestellingen die binnen de eerste 14 dagen van de retourperiode worden ingetrokken en goedgekeurd, en op voorwaarde dat wij het geretourneerde artikel vóór het verstrijken van de genoemde 14e dag ontvangen (indien van toepassing), betalen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief de verzendkosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u ons hebt meegedeeld dat u uw bestelling wilt intrekken, terug via dezelfde betaalmethode die voor de bestelling is gebruikt, onder voorbehoud van de verwerkingstermijnen voor terugbetalingen zoals vermeld in de vorige sectie.
RETOURZENDINGEN
U bent verantwoordelijk voor het betalen van de verzendkosten voor het retourneren van het artikel. Verzendkosten worden niet terugbetaald, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wet-ven regelgeving.
Bij omruiling zijn alle verzend- en administratiekosten voor uw rekening. De verzend- en administratiekosten bedragen US$10 per artikel of meer, afhankelijk van waar u woont en andere factoren, bovendien kan de levertijd van het omgeruilde product variëren.
Als u een artikel van meer dan US$75 verzendt, overweeg dan gebruik te maken van een traceerbare verzendservice of een transportverzekering af te sluiten. Wij kunnen niet garanderen dat wij uw geretourneerde artikel zullen ontvangen.
Houd er echter rekening mee dat, onder bepaalde voorwaarden, mocht u kiezen voor de betaaloptie PayPal, PayPal in bepaalde landen een vergoeding voor de retourkosten aan haar klanten aanbiedt. Om na te gaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor de retourkosten door PayPal, activeert u uw Retourkosten Vergoeding bij PayPal via deze link:   https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/refunded-returns
Houd er rekening mee dat de service Retourkosten Vergoeding van PayPal per land kan verschillen. U kunt de algemene gebruiksvoorwaarden raadplegen via de bovenstaande link of contact opnemen met PayPal voor meer informatie. Wij wijzen u erop dat de service Retourkosten Vergoeding van PayPal uitsluitend beschikbaar is via de website van PayPal en dat het Bedrijf geen enkele aansprakelijkheid draagt voor de service Retourkosten Vergoeding van PayPal, de gebruiksvoorwaarden of eventuele wijzigingen of updates daarvan.
De service Retourkosten Vergoeding van Paypal is onderworpen aan ons beleid inzake Retourneren en Ruilen onder Sectie 23.
SECTIE 24 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Servicevoorwaarden dient u te richten aan support@yourwillistonforce.com